# میرحسین_موسوی

شام غریبان حسین امشب است...(شعر علیرضا قزوه درباره حرمت شکنی های روز عاشورا)

شام غریبان حسین امشب است... --------------------------------------- آن روزها هر وقت پرده خوان از نقل شاهنامه و سهراب می ... ادامه مطلب
/ 34 نظر / 11 بازدید