" اتحاد اتحاد اتحاد اتحاد "

احمدی شیره شیره - هرشب یه دزد میگیره

احمدی شیره شیره - هرشب یه دزد میگیره

 
:: برچسب‌ها: دکتر محمود احمدی نژاد

نویسنده : دانشجو
تاریخ : ۱۳۸۸/٤/۱۳