" اتحاد اتحاد اتحاد اتحاد "

چه گناهی حتی از شهید نیز بخشیده نمی شود؟

چه گناهی حتی از شهید نیز بخشیده نمی شود؟

 

عنه صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
یُغفَرُ للشَّهیدِ کُلُّ ذَنبٍ إلاّالدَّینَ .

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
همه گناهانِ شهید بخشوده مى‏شود، مگر قرض.

کنزالعمّال : 11110
منتخب میزان الحکمة : 306:: برچسب‌ها: احادیث

نویسنده : دانشجو
تاریخ : ۱۳۸۸/٤/۱۱