" اتحاد اتحاد اتحاد اتحاد "

تصاویر تخریب اموال عمومی توسط ارازل و اوباش

تصاویر تخریب اموال عمومی توسط ارازل و اوباش

 
:: برچسب‌ها: بد رفتاری های انتخاباتی, انتخابات

نویسنده : دانشجو
تاریخ : ۱۳۸۸/٤/٩